Kontakt

VIS SPORT TRAVEL s.c.

ul. Barbary 21, 40-053 Katowice
NIP: 634–269–38–60; REGON: 241011540
Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego Numer 764
Polisa Gwarancyjna firmy Ubezpieczeniowej: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer M 217214

Rachunek bankowy:
VIS SPORT TRAVEL ING Bank Śląski
złotówkowe w PLN: 06 1050 1214 1000 0090 6408 0998
walutowe w EUR: PL46 1050 1214 1000 0090 6408 1442
Kod BIC: INGBPLPW


Klub Sportowo – Rekreacyjny VIS SPORT Katowice
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000170542
NIP: 954-22-37-660; REGON: 273897808

Rachunek bankowy klubu:
KSR VIS SPORT ING Bank Śląski
Złotówkowe w PLN nr: 03 1050 1214 1000 0023 0688 9847
walutowe w EUR nr: PL11 1050 1214 1000 0090 8017 0492
Kod BIC: INGBPLPW


Kontakt telefoniczny:

dr Aleksandra Żywicka – 601997169

Adres e-mail: vis@visklub.pl