Historia

Klub „VIS Sport” powstał z inicjatywy rodziców posiadających dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Powodem jego założenia była z jednej strony: świadomość absolutnej konieczności zapewnienia dzieciom odpowiedniej ilości ruchu, z drugiej zaś wiedza o niedoskonałości tzw. wychowania fizycznego w szkołach i przedszkolach.

Celem naszym nie było i nie jest tylko i wyłącznie wychowanie zawodników, ale głównie wychowanie poprzez sport i rekreację zdrowej, sprawnej i ambitnej młodzieży. Nasi członkowie – uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie: jazdy na nartach, łyżworolkach i łyżwach, gry w tenisa, pływania, wspinaczki skalnej, podstaw akrobatyki, żeglarstwa, windsurfingu i wielu innych.

Działalność w ciągu roku szkolnego obejmuje zajęcia cztery razy w tygodniu; w trakcie dni wolnych od zajęć szkolnych organizujemy cztery obozy treningowe narciarskie i dwa letnie. Uczestniczy w nich rocznie około 200 dzieci. Najstarsi nasi wychowankowie posiadają już stopnie młodszych ratowników wodnych, pomocników instruktorów narciarskich i żeglarzy, zdobyte w trakcie naszych obozów sportowych.