Nasza misja

Zapewnienie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności sportowej i rekreacyjnej oraz propagowanie zdrowego, aktywnego, radosnego stylu życia

Szczegółowe cele programowe

  • Umożliwienie realizacji marzeń naszych wychowanków w zakresie uczestnictwa w wysokokwalifikowanym sporcie.
  • Promowanie zasad FAIR PLAY poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.
  • Kształtowanie postaw prosomatycznych i prozdrowotnych.
  • Zapobieganie negatywnym skutkom postępu cywilizacyjnego.
  • Promowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego.
  • Propagowanie mody na zdrowy, radosny i aktywny styl życia.
  • Rozpowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

dr Aleksandra Żywicka (Prezes i Założyciel Klubu)